Plaatsbezoek

Vooraf

Alles begint bij een ingevuld opdrachtformulier. Dat kan vooraf, of samen met de deskundige ter plaatse.

Om inzicht te krijgen in de indeling van Uw woning of appartement zijn alle beschikbare documenten nodig die hierbij kunnen helpen:

  • bouw- en/of grondplan,
  • elektriciteits- en/of evacuatieplan.
  • Bouwjaar
  • facturen en bewijsdocumenten van renovaties
  • eventueel aangevuld met foto’s van de werken.

Dankzij deze informatie zal de deskundige zijn vooronderzoek starten en het plaatsbezoek voorbereiden.

Toegankelijkheid en inspecteerbaarheid van alle ruimtes in de woning. Zorg er voor dat er geen slotvaste deuren zijn, dat er geen overgroeiende vegetatie is en dat overmatige rommel verwijderd werd.

Tijdens

De deskundige voert een niet-destructieve inspectie uit van alle asbestverdachte materialen in de woning.

De duur van de inspectie ter plaatse hangt af van:

  • Oppervlakte van de te onderzoeken ruimtes
  • Bouwjaar van de woning en het aantal asbestverdachte toepassingen
  • Vlotte toegankelijkheid waar de opdrachtgever garant voor staat
  • Inzage in documenten van het vooronderzoek (bouw- en grondplan, bewijsdocumenten van renovaties en veranderingen)

(Niet-destructief wil zeggen dat er geen schade wordt aangebracht aan de woning om eventuele ingesloten asbesttoepassingen te vinden)

Staalnames

In overleg met de klant zullen stalen genomen worden van asbestverdachte toepassingen. Deze stalen worden genomen op plaatsen waar het zo min mogelijk opvalt. Het inspectieprotocol bepaalt dat sommige staalnames verplicht zijn, waaronder crepi en pleisterwerk. De klant mag het nemen van stalen weigeren, maar dan zal de toepassing automatisch als asbesthoudend worden opgenomen in het attest.

Het staalnamepunt zal altijd veilig achtergelaten worden en eventueel afval dat gemaakt wordt door het nemen van stalen zal door de deskundige opgeruimd worden.

Nadien

Genomen stalen worden verstuurd naar een door de FOD WASO erkend labo. Vervolgens zal de asbestdeskundige na het ontvangen van de laboresultaten de asbestinventaris finaliseren. Dit duurt ongeveer 1 week, afhankelijk van de drukte bij het labo.