Attest

Om een asbestattest voor Uw eigendom te bekomen, stelt U een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan. U heeft hierin de vrije keuze. De deskundige zal ter plaatse een inspectie uitvoeren en alles inventariseren.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw:

 • welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
 • wat de staat is van het asbest
 • en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De PRIJS van de tussenkomst van de deskundige wordt onder meer bepaald door:

 • omvang van de te inspecteren gebouwen en het terrein
 • ouderdom en renovatiegraad: in oudere, weinig gerenoveerde woningen of gebouwen is de kans groter op het aantreffen van verschillende asbestmaterialen
 • aantal monsternames en labo-analyses
 • ‘retributiekost’ van het attest (50 euro). De deskundige moet deze kost aan de OVAM betalen en rekent dit door aan de klant.

Om een geldig asbestattest te bekomen, volstaat het dat de deskundige een visuele, niet-destructieve inspectie uitvoert. De eigenaar kan wel vrijwillig vragen om bijkomend onderzoek uit te voeren, in dat geval zal de kostprijs hoger liggen:

Zie ook: https://www.vlaanderen.be/asbestattest

Vanaf 23 november 2022 heeft U een geldig asbestattest nodig wanneer

 • U eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),
 • en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001,
 • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,
 • en het gebouw(deel) toegankelijk is,
 • als U het gebouw(deel) verkoopt.

Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001 en waarvan U eigenaar bent, een asbestattest verplicht zijn, ook als U geen plannen voor een overdracht hebt.